Färdigställd spiraltrappa

Nu är monteringen av spiraltrappan på Valfisken avslutat. Trappan är extra stor för att klara utrymmningskravet från byggnaden. Räckena är även klädda med perforerad plåt.

20140409_11121620140409_110708