Ombyggnad av Barometern i Kalmar

Under hösten och vintern har vi installerat avväxlingar och olika förstärkningar i samband med renoveringen och ombyggnaden av Barometernhuset. På bilden ser vi den nya entrén som öppnats upp med hjälp av stålbalkar och pelare.

IMG_9016