Produkter

LR Smide AB har en bred erfarenhet och kompetens inom svets och plåtarbeten och vår verksamhet kan delas in i följande huvudområden.

Byggnadssmide

Vi utför tillverkning och montage av stålstommar för ny och ombyggnation. I samband med detta kan vi även erbjuda montage av takplåt och väggelement samt tillhörande plåtarbeten.

Fastighetsservice

Vi utför smidesarbeten vid om och tillbyggnader av fastigheter. Exempelvis avväxlingar eller skärmtak. Reparationsarbeten tex ståldörrar eller byte av ståldetaljer. Vi har stor erfarenhet av smidesräcken, grindar och trappor. Vi gör även plåtarbeten i form av bandtäckning och takavvattning.

Industriservice

Vi kan erbjuda om och tillbyggnad av produktions och kringutrustning som tex montage av gångplan, trappor, entresolplan, stativ, traversbalkar etc. Vi kan även utföra reparations och underhållsarbete. Vi har en bred erfarenhet från grova balkkonstruktioner till arbeten i rostfritt och aluminium.

Legosvetsning

Vi har en stor svetserfarenhet där vi kan erbjuda tjänster även inom rostfritt och aluminium. Vi har kapacitet att hantera tunga konstruktioner med stort svetsinnehåll.

Pålitlig leverantör av svetsning, plåt & smide i Kalmar.