Fastighetsservice

Vi utför smidesarbeten vid om och tillbyggnader av fastigheter. Exempelvis avväxlingar eller skärmtak. Reparationsarbeten tex ståldörrar eller byte av ståldetaljer. Vi har stor erfarenhet av smidesräcken, grindar och trappor. Vi gör även plåtarbeten i form av bandtäckning och takavvattning.

Pålitlig leverantör av svetsning, plåt & smide i Kalmar.