Skip to content

VERKSTADSHALL KALMAR MOTOR

Vi bygger en ny verkstadshall åt Kalmar Motor. Vårt uppdrag omfattar stålstomme inkl fackverk och traversbana samt bärande takplåt och väggstomme av lättbalkar med in och utvändig väggplåt.

Projektstart Jan 2014